Jarmok tradičných remesiel

Jarmok remesiel – informačný_leták a prihláška 2021

Cieľom podujatia je:
prezentovať majstrovstvo a šikovnosť rúk súčasných ľudových remeselných majstrov, ktorí sú pokračovateľmi tradičných ľudových remeselníkov a tiež výroby, ktoré nenadobudli charakter remesla, ale v minulosti boli súčasťou domácej výroby,

 • je to príležitosť výmeny skúsenosti medzi remeselnými majstrami a tiež prezentácia tradičných ľudových remeselných techník pre širokú verejnosť.
  Podmienky účasti a organizačné pokyny:
 • podmienkou účasti na podujatí je prezentácia a ukážka len tradičných ľudových remeselných techník na základe prihlášky a následným schválením účasti organizátormi,
 • remeselníci, ktorí budú zaradení do stánkov na námestí, je potrebné aby boli oblečení v krojoch, respektíve v dobovom oblečení, k danému remeslu,
 • schváleným účastníkom tradičného ľudového remeselného jarmoku poskytnú organizátori priestor a stánok zdarma. Organizátori účastníkom ľudového remeselného jarmoku zabezpečia jeden stravný lístok na deň.

V prípade ponuky lektorovania – tvorivých remeselných dielní pre návštevníkov organizátor na základe výberu ponuky dohodne ďalšie podmienky účasti remeselného majstra.

 • Parkovanie áut je zabezpečené organizátormi bezplatne na vyhradenom parkovisku, mimo areálu jarmoku! V prípade, že účastník jarmoku ľudových remesiel nebude spĺňať stanovené podmienky organizátormi, resp. uvedie nepravdivé informácie v prihláške, organizátor si vyhradzuje právo
  jeho prezentáciu na jarmoku zrušiť.
  Účastníci, ktorí budú zaradení mimo poskytnutých drevených stánkov, môžu použiť vlastné stánky, ktoré ale nesmú prekrývať igelitovými markízami, akceptujeme len drevené stánky s textilnou plachtou. Aj v tomto prípade parkovanie nie je možné pri stánkoch, ale na vyhradenom parkovisku.
  Pre predajcov, ktorí nespĺňajú požadované kritériá, budú platiť podmienky stanovené pre predajné trhy.

Záujemcovia, zašlite svoje prihlášky najneskôr do 10. júla 2021 na adresu:
Občianske združenie RODON Klenovec, SNP 61. 980 55 Klenovec, alebo na e-mail: folklorgmos@rsnet.sk
V prípade bližších informácii sa obráťte na Mgr. Stanislavu Zvarovú, t. č. 0904 875 369.
Tešíme sa na stretnutie s Vami pri tradíciách našich predkov.
Mgr. Stanislava Zvarová, dramaturgička slávností

Prosím o rešpektovanie všetkých pandemických opatrení, ktoré bude organizátor uverejňovať a aktuálnom čase na základe podmienok vydaných UVZ.