Program 2018

21.06.2018  štvrtok,  Tornaľa – Dom kultúry                                        

19:00  Drieske Nijpers  Sint – Gillis – Waas z Belgicka, Šafáriček z Tornale, Vepor z Klenovca, príprava: S. J. Zvarovci

  1. 06. 2018 piatok, Hnúšťa – Dom kultúry J. F. Rimavského

10:00  Drieske Nijpers zo Sint – Gillis – Waas z Belgicka, Zrkadielko z Hnúšte, KUS  Zvolen a KUS Metropolitu

           Štefana Stratimiroviča – Kulpín – Srbsko

  1. 06. 2018 piatok, Klenovec – Kultúrny dom,   Námestie K. Salvu, dvory

15:00   Roztancované ulice a námestie – účinkujú zúčastnené FS

             Krojované bábiky Anny a Rastislava Bellovičovcov z Lukáčoviec – vernisáž výstavy – kolešňa v parku

             Rekord Slovenska v tkaní pokrovca, príprava: J. Zvara, Ľ. Žilková

15:30   Bohatým brať, chudobným dať i bohatstvo otcov zachovať – účinkujú detské folklórne súbory: Lykovček

             z Revúcej, Hájik a Lieskovček z Rimavskej Soboty, Zornička a Mladosť z Klenovca, scenár a réžia: Matúš Ivan

17:00   Rukami majstrov, vernisáž výstavy – kultúrny dom, príprava: A. Cvachová

17:30   Roztratené zrnká, účinkujú občania obce a FS Vepor z Klenovca, a FSk Šajava z Kráľa, réžia: A. Ďurkovičová

19:00   Roztancované námestie – FS Vepor z Klenovca, FS Drieske Nijpers  z Belgicka, KUS Zvolen, KUS Metropolitu

            Š. Stratimiroviča Srbsko, FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou, FS Očovan  z Očovej, Bratia  Štefánikovci, príprava: S. a J. Zvarovci

            40 rokov GMFS – otvorenie slávností

19:45   Neďaleko Klenovec od Kokavy, scenár a réžia: Roman Malatinec

21:00   Hostia naši, účinkujú: FS z Belgicka a Srbska, príprava: Vladimír Petrinec

21:30   V Očovej doma – FS Očovan z Očovej, autor: Pavol Hossa

Ľudová veselica  – V Klenovcu na pľacu

  1. 06. 2018 sobota, scéna pri Baptistickom kostole

09:00   Pozývačky po obci

09:30   Škola spevu, miesto: Klenovská izba, príprava: Janka Porubiaková

10:00   Klenovská heligónka, celoslovenská prehliadka heligonkárov, príprava: J. Zvara, réžia: V. Petrinec, D. Daloš

12:00   Lapačka Jánošíka, účinkujú: Hornoliptovskí kuruci, Bratia  Štefánikovci, Portáši…príprava: Viktor Brádňanský

13:00   Starostkin dukát, príprava, scenár: Jaroslava Lajgútová

13:45   Kolo, kolo mlynské, účinkujú DFS: Zornička a Mladosť z Klenovca, Hájiček a Podkovička z Rimavskej Soboty,

             Lykovček z Revúcej, Šafáriček  z Tornale, Čížiček z Tisovca, Zrkadielko z Hnúšte, príprava: Lucia Zvarová

21:00   Rusín Čendeš orchestra, rusínsky miš – maš z Banskej Bystrice

23.06.2018 sobota, scéna na Námestí Karola Salvu

15:00   Naši hostia, Bratia Štefánikovci, FS Technik, citaristi z Mihálygerge z Maďarska, FS Drieske Nijpers z Belgicka,

KUS  Zvolen a KUS Metropolitu Štefana Stratimiroviča zo Srbska, príprava: S. a J. Zvarovci, réžia: V. Petrinec

16:00   Drótová nôta, súťaž ľud. hudieb FS: Technik, Vepor, Terchovec, Goral…,príprava: Zvarovci, réžia: V. Petrinec

17:00  Jánošíkovým chodníčkom – FS Terchovec z Terchovej, FSk Goral zo Suchej Hory,FSk Kýčera z Čierneho

            Balogu, Bratia Štefánikovci, scenár a réžia: Marian Čupka

18:30   Z Gemera do Malohontu, účinkujú: FS Háj, Új Gömör a Rimavan z Rimavskej oboty,  Lykovec, Levenda z

            Muráňa, Revúška z Revúčky, Spod Kohúta z Muránskej  Zdychavy – Revúčky, Skaliny z Hnúšte, Milan Katreniak

z Tisovca, Dušan Ceber z  Pokoradze,  Haviar z Rožňavy, príprava a réžia: S. Zvarová, J. Piliarik

20:00   65 ROKOV – FS Technik z Bratislavy, autori: Igor Hajdučík, Ľubica Mešková

22:00   Z tvorby profesora Štefan Nosáľa, účinkuje: LÚČNICA

  1. 06. 2018 nedeľa, Kostol ECAV

10:00   Služby Božie ECAV

Slzy neviest, hudobno-spevácky program, účinkujú: FSk Dobrona z Dobrej Nivy, ŽSSk Marína zo Zvolena,

Ľudová hudba Jara Hazlingera, Pavel Martinka, réžia: Andre Jágerová

Sprievodné akcie 22. – 23.06.2018

Jarmok remesiel, Tvorivé remeselné dielne, Tradičná izba Klenovca – zvyky pri narodení dieťaťa v spolupráci s GMM v RS, Múzeum súkenníctva a gubárstva, Krojované bábiky Anny a Rastislava Bellovičovcov z Lukáčoviec, Rekord Slovenska v tkaní pokrovca, Tradičná kuchyňa…

Dvory: Klenovský, Jelšavský, MAS Malohont, Starých mám, Francúzsky, Chovateľský, Teriakovský, Drienčanský…

Kontakty: 047/54 84 974, 047/54 84 302, 0904 875 369, 047/56 310 95, 0904 875 369,

e-mail: ozrodon@pmxmail.sk, gmos@rsnte.sk, folklorgmos@rsnet.sk

 

Vstupné: Permanentka na dva dni, deti: 2,00eurá, dôchodcovia:5,00 eur dospelí: 10,00 eur

piatok,  deti: 2,00 €, dôchodcovia, ZŤP: 3,00 €, dospelí: 4,00 €

sobota, deti:  2,00 €, dôchodcovia, ZŤP: 3,00 €, dospelí: 4,00 € ,

Lúčnica: deti, dôchodcovi, ZŤP: 4,00 €, dospelí: 5,00 €

       Deti do 10 rokov a dôchodcovia nad 70 rokov vstup zdarma!

 

Zmena programu vyhradená!