Návraty k hudobným tradíciám

navraty

Družobné obce Klenovec  zo Slovenska a Mihálygerge z Maďarska, organizujú jubilejný  desiaty ročník cezhraničného hudobného folklórneho festivalu Návraty k hudobným tradíciám . Cieľom festivalu v jeho začiatkoch bolo objavovať netradičné hudobné nástroje a prezentovať ich širokej verejnosti. Počas tohto obdobia sa predstavili muzikanti viacerých krajín ako v Klenovci, tak aj v Mihálygerge. Na desiatom ročníku bude hudobná scéna patriť sólistom inštrumentalistom na ľudové hudobné nástroje z Maďarska, Poľska, Čiech a zo Slovenska.  Začiatok festivalu je v obci Klenovec 24. septembra 2010. Sprievodné aktivity začnú od 16,00 na Námestí Karola Salvu: výstava tekvicových strašidielok z Materskej školy Karola Pajera, výstava Plody zeme miestnych záhradkárov, prezentácia tvorivých remeselných dielní Remeslo má zlaté dno,  výchovný koncert  venovaný netradičným hudobným nástrojom.  Od 18,30 bude scéna na Námestí  Karola Salvu patriť muzikantom programu Návraty k hudobným tradíciám – Letí pieseň z pier na pery. Pokračovanie festivalu bude 25. septembra v sobotu obci Mihálygerge v Maďarsku, spojeného s gastronomickými súťažami.

Stanislava Zvarová