Organizátori 42. ročníka

 • Obec Klenovec
 • Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote
 • RODON Klenovec (občianske združenie)
 • dobrovoľníci z obce a regiónu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obec Klenovec  – Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote  – o.z. RODON Klenovec

Autorský kolektív, členovia programovej rady a prípravného výboru 2021:

 • Mgr. Zlata Kaštanová, starostka obce Klenovec, technické a organizačné  zabezpečenie podujatia
 • Mgr. Darina Kišáková, riaditeľka GMOS Rimavská Sobota
 • Jaroslav Zvara, riaditeľ MKS v Klenovci, autor programov, organizačné zabezpečenie podujatia
 • Mgr. Stanislava Zvarová, dramaturgička slávností GMOS Rimavská Sobota, programové zabezpečenie podujatia
 • Mgr. art. Roman Malatinec, Korytárky, autor programu, spolupráca pri dramaturgii festivalu
 • Mgr. Aneta Cvachová – GMOS – výstavy
 • Ing. Alena Ďurkovičová, Revúca, autor programu
 • Vladimír Petrinec, FS Rimavan – MsKS Rimavská Sobota, autor programu
 • Jaroslav Piliarik, Kokava nad Rimavicou, autor programu
 • Bc. Jaroslava Lajgútová, Rimavská Sobota, interaktívne súťaže
 • PhDr. Jaroslav Černák, Detva, asistent programov
 • Mgr. art. Jaroslav Uhrin, autor programu
 • Mgr. Gabriela Szabová, Rimavská Sobota – asistencia programov
 • Mgr. Krisztina Lendvorská, tvorivé dielne, propagácia
 • Ján Sihelský, propagácia Klenovec
 • JUDr. Štefan Baláž
 • Mgr. Viktor Brádňanský, interaktívne aktivity
 • Lucia Zvarová, autorka detského programu, asistencia programov
 • Milada Kochanová – jarmok remesiel
 • Bc. Aneta Vetráková, Tisovec, asistencia programov, tanečná dielňa, spevácka dielňa, výstava kožúškov
 • Martina Vargová, Rimavská Sobota, asistencia programov, tanečná dielňa
 • doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CsC., UMB Banská Bystrica, odborná garantka projekt