Aktivity

Tekvicové strašidielka – výstava prác detí a rodičov MŠ Karola Pajera

Aktivity 2018:

  • Stolnotenisový turnaj v spolupráci s MR Sinec – Kokavsko a Obcou Klenvovec
  • Jánošík na Vepri 2018
  • 40. ročník GMFS – Klenovská Rontouka – 21. – 24.06.2018
  • Remeslo má zlaté dno – IX. ročník letného Remeselného tábora – 16. – 21.07.2018
  • Muzičky – tvorivé hudobné dielne v spolupráci s Národným osvetovým centrom – 12. – 18.08.2018
  • Malí tanečníci – tvorivé dielne tanečníkov z detských folklórnych súborov, v spolupráci s NOC – 12. – 18.08.2018
  • Deň filmu a divadla, v spolupráci s Miestnym kultúrnym strediskom v Klenovci
  • Pokoj ľuďom dobrej vôle – tvorivé dielne a prezentácia remeselných techník s vianočnou tematikou, vianočné zvyskoslovie, v spolupráci s MKS
  • Spolupráca pri činnosti FS VEPOR, DFS Zornička a DFS Mladosť v Klenovci
  • Spolupráca pri činnosti BK RODON Klenovec