Aktivity

Obec  Klenovec Slovenská republika, Obec Mihálygerge  Maďarská republika,

Občianske združenie RODON Klenovec

Vás pozývajú na

X. ročník cezhraničného hudobného folklórneho festivalu

Návraty k hudobným tradíciám

24. – 25.9.2010

Letí pieseň z pier na pery

24.9.2010 – Klenovec

25.9.2010 – Mihálygerge

Program

24.9.2010 (piatok)

Obec Klenovec Slovensko – Námestie Karola Salvu

16.00 hod.

Čo záhradka dala – výstavka plodov zeme

Tekvicové strašidielka – výstava prác detí a rodičov MŠ Karola Pajera

Remeslo má zlaté dno – výstava prác detí a tvorivé dielne – o. z. RODON

Netradičné hudobné nástroje – výchovný koncert –  Miestne kultúrne stredisko

18.30 hod.

Letí pieseň z pier na pery

predstavenie sólistov inštrumentalistov a ľudových hudieb

zo Slovenska, z Čiech, z Maďarska, z Poľska

Info:   0904/875 368 – Miestne kultúrne stredisko Klenovec, 047/54 84 947 o. z. RODON Klenovec

e-mail: zvara.jaroslav@pmxmail.sk, www.klenovec.sk, www.fsvepor.sk, Fotto: Milan Klenovič

Návraty k hudobným tradíciám

Družobné obce Klenovec  zo Slovenska a Mihálygerge z Maďarska, organizujú jubilejný  desiaty ročník cezhraničného hudobného folklórneho festivalu Návraty k hudobným tradíciám . Cieľom festivalu v jeho začiatkoch bolo objavovať netradičné hudobné nástroje a prezentovať ich širokej verejnosti. Počas tohto obdobia sa predstavili muzikanti viacerých krajín ako v Klenovci, tak aj v Mihálygerge. Na desiatom ročníku bude hudobná scéna patriť sólistom inštrumentalistom na ľudové hudobné nástroje z Maďarska, Poľska, Čiech a zo Slovenska.  Začiatok festivalu je v obci Klenovec 24. septembra 2010. Sprievodné aktivity začnú od 16,00 na Námestí Karola Salvu: výstava tekvicových strašidielok z Materskej školy Karola Pajera, výstava Plody zeme miestnych záhradkárov, prezentácia tvorivých remeselných dielní Remeslo má zlaté dno,  výchovný koncert  venovaný netradičným hudobným nástrojom.  Od 18,30 bude scéna na Námestí  Karola Salvu patriť muzikantom programu Návraty k hudobným tradíciám – Letí pieseň z pier na pery. Pokračovanie festivalu bude 25. septembra v sobotu obci Mihálygerge v Maďarsku, spojeného s gastronomickými súťažami.