Pod Ostrou je malá dedinôčka

20,00 hod. Pod Ostrou je malá dedinôčka – program venovaný 670. výročiu vzniku Obce Klenovec. Spomienka na toto výročie začne Službami Božími v kostole ECAV. Po skončení nasleduje historický sprievod od kostola na Námestie Karola Salvu, kde bude nasledovať slávnostné otvorenie 32. ročníka GMFS – Klenovská rontouka s vystúpením FS Vepor z Klenovca, FS Skorušina z Lieseku a Slovenského spolku Ľudovíta Štúra z Austrálie a ocenenie  – udelenie Pocty generálneho riaditeľa Národného osvetového centra.