PUĽS – Očarení pohľadom, 26.6.2010, 22,00 hod. Amfiteáter

V nočnom programe sa na Klenovskej rontouke predstaví Poddukelský umelecký ľudový súbor z Prešova, s progamom Očarení pohľadom. Tento profesionálny kolektív sa zameriava hlavne na spracovanie tradícií Rusínov žijúcich na Východnom Slovensku.