Za prahom mediálneho dvoru

Klenovská rontouka 2010 zakončila mesiac jún na ľudovú nôtu. Folklórne slávností v malebnej obci som mala možnosť prežiť ako člen novovzniknutého mediálneho dvoru.

V priestoroch nášho dvora sme návštevníkom ponúkali možnosť oprášiť spomienky na predchádzajúce ročníky Klenovskej rontouky fotografiami a premietaním záznamu. Hlavným poslaním mediálneho dvoru je vytvoriť audiovizuálne dielo, ktoré uchová tie najvzácnejšie okamihy folklórneho podujatia.

Do projektu mediálny dvor sme boli zapojení my, študenti masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave. Takto sa nám ponúkla zaujímavá možnosť uplatniť kreativitu v praxi. Natáčali sme vystúpenia folklórnych súborov, rozmanité súťaže. S kamerou sme nahliadli do jednotlivých dvorov, aby sme načrtli ich charakter.

Program ponúkol folklórne bonbóny, vystúpenie Jána Ambróza, veľkolepé predstavenie súboru Puľs z Prešova. Atmosféra ľudových piesní očarila aj nás. Vďaka návštevám dvorov, ukážkam tradičných remesiel sme zhliadli na vlastné oči, ako sa kedysi priadlo, žasli sme, ako šikovne dokázala teta v štrúdľovom dvore ťahať siahodlhé cesta na štrúdľu…

Informácie získané počas rozhovorov obohatili naše poznanie, doposiaľ sme netušili že Jánošíka lapali v Klenovci.

Naše komunikačné schopností sme otestovali počas rozhovorov s organizátormi, účinkujúcimi ako aj s ďalšími šikovnými ľuďmi, vďaka ktorým klenovská rontouka mohla osláviť 32. narodeniny. Respondenti pôsobili uvoľnene, nebáli sa kamery ani mikrofónu a napriek návalu povinnosti si našli zlomok času aj pre naše zvedavé otázky.

Počas troch dní sme mali možnosť načerpať hodnotné praktické skúseností. V súčasnosti ešte pred nami stojí zodpovedná úloha, zostrihať natočený materiál, aby sa mohol zrodiť klenovský dokument. Veríme, že túto úlohu statočne zvládneme a mediálny dvor bude súčasťou klenovskej rontouky aj v budúcností.

Viera Pastorková, študentka MK, Foto: Tomáš Farkaš