História

KLENOVSKA RONTOUKA nedela

IMG_3545-1024x768Ako sme začínali

Klenovec bude už 40-krát patriť ľudovému tancu, spevu, hudbe, ale aj tradičným remeslám a kulinárskym špecialitám nášho regiónu.

Za štyridsať rokov sa podoba tohto sviatku folklóru menila a vyvíjala. Tak ako sa postupne menila programová ponuka, menilo sa miesto a menil sa aj čas jeho trvania. K domácim folklórnym súborom pribudli súbory nielen spoza hraníc nášho regiónu, ale aj spoza hraníc Slovenska. História tohto podujatia sa začala písať v roku 1979, kedy sa konal prvý ročník pod názvom Gemerský folklór a Klenovčania si mohli ľudový spev a tanec vychutnať len jeden deň. Ako spomienku na tento sviatočný deň prinášame výňatok z Klenovskej kroniky. „Veľký záujem širokej verejnosti vzbudila akcia, ktorú na nedeľu 17. Júna zorganizovalo Okresné osvetové stredisko za pomoci MOZ (miestneho osvetového zariadenia) pod názvom „Gemerský folklór 1979“. Dopoludnia bola prehliadka najlepších pionierskych súborov, žiaľ pred poloprázdnym hľadiskom. Organizátorom podujatia treba vytknúť nedostatočnú propagáciu – v hľadisku chýbali klenovskí žiaci, hoci na úvod vystúpil aj klenovský pioniersky tanečný súbor. Odpoludnia bola prehliadka dospelých súborov, medzi ktorými vynikol náš Vepor. Tu už bola sála plná. Na dospelých platili vkusné transparenty nad Ulicou 9. mája pozývajúce občanov do kultúrneho domu. Akcia bola priaznivo hodnotená okresnými orgánmi a jej 2. ročník v roku 1980 sa má rozšíriť na pôsobnosť dvoch dní.“V roku 2000 boli slávnosti zaradené do Dní tradičnej kultúry na Slovensku, v rámci projektu Národného osvetového centra a naše Gemmersko – malohontské folklórne slávnosti od vtedy nesú názov Klenovská Rontouka, podľa typického klenovského tanca.