O slávnostiach

 

Gemersko – malohontské slávnosti – KLENOVSKÁ RONTOUKA sa po 41. krát uskutočnia v obci Klenovec 28. – 30. júna 2019.

Gemersko – malohontské folklórne slávnosti  – KLENOVSKÁ RONTOUKA, sú jediné folklórne slávnosti svojho druhu na území regiónu okresov Rimavská Sobota a Revúca, kde sa môžu prezentovať všetky regionálne folklórne kolektívy, remeselníci, sólisti inštrumentalisti, v konfrontáciách s hosťujúcimi kolektívmi z ostaných regiónov Slovenska a zo zahraničia. Cieľ podujatia:Oživovať, rozvíjať a uchovávať tradičnú ľudovú kultúru (piesne, hudbu, tanec, tradičný odev, remeslá, gastronómiu, zvykoslovie, nárečia) regiónu Gemera – Malohontu na území okresov Rimavská Sobota, Revúca s akcentom na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a jeho propagáciu širokej verejnosti.

Prostredníctvom folklórnych slávností chceme rozvíjať a uchovávať tradičnú ľudovú kultúru ako sviatok Dní tradičnej kultúry na Slovensku. Práve Gemersko-malohontské folklórne slávnosti, Klenovská Rontouka v Klenovci svojou koncepciou napomáhajú k propagácii, šíreniu tradičnej ľudovej kultúry na území nášho regiónu. Oživujú scénický folklorizmus, rozvíjajú sa a popularizujú tradície tradičných ľudovvých remesiel.

rontouka_2015