Klenovská heligonka

GEMERSKO – MALOHONTSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V RIMAVSKEJ SOBOTE a OBEC KLENOVEC Vás pozývajú na nesúťažnú prehliadku heligonkárov pod názvom KLENOVSKÁ HELIGÓNKA, ktorá sa uskutoční 24. júna 2017 (sobota), od 09:30 v Klenovci, v rámci XXXIX. ročníka Gemersko – malohontských folklórnych slávností.

Cieľ prehliadky:

  • udržať a rozširovať tradíciu stretnutí heligonkárov v regióne Gemer – Malohont nielen z regiónu, ale aj z iných oblastí Slovenska
  • objavovať nové spevácke a muzikantské talenty sólovej interpretácie s hrou na heligónke
  • aktivizovať jednotlivcov, najmä mládež k samostatným výstupom, vyhľadávaniu, spracovávaniu a interpretácii hudobného materiálu
  • zoznamovať verejnosť s umeleckými hodnotami pôvodného hudobného folklóru a zároveň poukazovať na využitie tradícií v Európe pre prezentáciu našej identity.

Podmienky prehliadky:

  • prihlásiť sa môžu jednotlivci zo všetkých regiónov Slovenska na základe prihlášky ktorú treba zaslať najneskôr 1. mája 2017
  • každý prihlásený účastník sa predstaví programovým blokom 3 – 5 minút, ktorého minutáž spresní organizátor pred prehliadkou – podľa počtu prihlásených
  • doplnením prehliadky môže byť aj hra na ústnu harmoniku, prípadne iná kombinácia hudobných nástrojov
  • účastníci prehliadky majú možnosť sa prezentovať vo dvoroch po skončení prehliadky podľa pokynov organizátorov slávností
  • organizátori na prehliadke vyberú účastníkov do popoludňajšieho programu na scéne na Námestí Karola Salvu.

Organizačné pokyny:
Prezentácia účastníkov 24.06.2017 (sobota) od 09:00 hod. – Informačné centrum v budove Obecného úradu (vchod od hlavnej cesty).
Dopravu hradí organizátor do výšky cestovných nákladov hromadnej dopravy, pri použití motorového vozidla do výšky spotreby PHM.
PRI POUŽITÍ OSOBNÉHO AUTA NEZABUDNITE PRINIESŤ KÓPIU VEĽKÉHO TECHNICKÉHO PREUKAZU A POKLADNIČNÝ BLOK O ČERPANÍ PHM!!!

Prihlášku zašlite do 01. mája 2017 na adresu:

Občianske združenie RODON, SNP č. 61, 980 55 Klenovec, alebo e-mailom: zvara.jaroslav@pmxmail.sk

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

S pozdravom Jaroslav Zvara
riaditeľ MKS Klenovec

Prihláška na stiahnutie >>