XXXIII. ročník Gemersko-malohontských folklórnych slávností – KLENOVSKÁ RONTOUKA 2011

201118.6.2011, sobota

Mlyn Veľké Teriakovce

14,00  Tlačová konferencia v rámci podujatia o. z. Ozveny OD BUKA – DO BUKA
23. 6. 2011, štvrtok
Obecný úrad Klenovec, Kultúrny dom
18,00 Pietny akt pri tabuli Karola Pajera
Výstava venovaná Karolovi Pajerovi (prízemie OÚ)
19,00  Z TROCH DOLÍN – uvedenie CD MAS Malohont
spojené s verejnou nahrávkou RTVS Rádia Regina Banská Bystrica, účinkujú: FS Sinec z Hnúšte, FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou, FS Vepor z Klenovca
24. 6. 2011, piatok
Námestie Karola Salvu, Kultúrny dom, Dvory
10, 00 Pozývačky v Hnúšti, účinkujú: FS Gaida z Lotyšska, DFS Mladosť z Klenovca, DFS Zrkadielko z Hnúšte (Kultúrny dom Hnúšťa)
14,00  Pozývačky v Rimavskej Sobote, účinkujú: FS Gaida z Lotyšska, DFS Lieskovček z Rimavskej Soboty (Námestie Rimavská Sobota)
16,00  Pozývačky po obci
Jarmok remesiel
17,00  Otvorenie dvorov – tradičných remesiel, hudby, gastronomických  špecialít
Ovečka, ovečka – živá prezentácia ovčiarstvaspojená s ochutnávkami špecialít
17,00  DETSKÝ ČAROKRUH – program detských folklórnych súborov Čížiček z Tisovca, Lieskovček a Hájik z Rimavskej Soboty, Zrkadielko z Hnúšte, Zornička a Mladosť z Klenovca
18,30  Súkenníctvo a gubárstvo v Klenovci – vernisáž výstavy
(Kultúrny dom)
19,00 ROZTRATENÉ ZRNKÁ II. – komorný program venovaný obciam
Slizké,Španie Pole, Lipovec, Hostišovce (Kultúrny dom)

20,00 POD OSTROU JE MALÁ DEDINÔČKA – otvorenie festivalu a odovzdanie ocenení – Pocta generálneho riaditeľa NOC, účinkujú:
JUBILANTI FS Vepor z Klenovca, FS Ipoly z Mihálygerge a hostia z Lotyšska
21,30  Vladimír HOMOLA, Elena BACULÍKOVÁ a Ľudová hudba
ĎATELINKA
22,30 JÁNSKA NOC – MÁ SVOJU MOC, účinkujú: Javorník – trombity
z Lúk pod Makytou, Viktor  Chudoba z Oravskej Lesnej, FS Podpoľanec
z Detvy, FS Rimavan z Rimavskej Soboty, FS Vepor z Klenovca
23,00  Ľudová veselica v Klenovskom dvore, hrajú: ĽH Podpoľanec a
Viktor Chudoba
25. 6. 2011, sobota
Námestie Karola Salvu, Dvory, Amfiteáter
9,00  Pozývačky po obci
10,00  Otvorenie dvorov – tradičných remesiel, hudby, gastronomických špecialít
Jarmok remesiel
10,00 KLENOVSKÁ HELIGÓNKA – celoslovenská prehliadka
heligonkárov
Súťaž vo varení baranieho guľášuO pohár
firmy NIKA
12,00  Súťaž o naj harovec (Dvor starých mám)
Škola spevu: Piesne stredného Gemera (Detský dvor)
13,00 Škola tanca: Tance stredného Gemera (Námestie)
14,00  SÚŤAŽ O STAROSTKIN DUKÁT
Súťaž v pití žinčice – O pohár firmy NIKA
15,00  DRÓTOVA NÔTA – celoslovenská súťaž ľudových hudieb
16,00  FOLKLÓR BEZ HRANÍC, účinkujú: FS Gaida z Lotyšska, FS Limbora
z ČR, Upre Roma z Klenovca a FS Rakonca z Fiľakova
17,30  FSk LÚČAN z Lúčok
18,00  KAŽDÝ PO SVOJOM, účinkujú: FS Rimavan a FS Háj z Rimavskej
Soboty, FS Vepor z Klenovca
19,30  FS PODPOĽANEC z Detvy
20,45  VESELO NA PĽACU, hrajú: ĽH Hronsečania z Hronseku a FSk
Kráľova Hoľa z Pohorelej (Dvor MAS Malohont)
22,00  JÁNOŠÍK – Štátny balet Košice a Ľudová hudba Železiar (Amfiteáter)
23,00  DVORY BAVIA
26. 6. 2011, nedeľa
Kostol ECAV
10,00  Služby Božie ECAV, Ľudová pieseň v kresťanskej kultúre,
účinkujú: FS Vepor a DFS Mladosť z Klenovca, FS Rimavan z Rimavskej
Soboty
Denne: Výstava regionálnej výchovy a Izba V. Mináča v ZŠ Vladimíra
Mináča v Klenovci
Vstupné:
Piatok: dospelí: 2 €, deti: 1 €
Sobota: Námestie Karola Salvu: dospelí: 2 €, deti: 1 €
Sobota: Amfiteáter: dospelí: 3 €, deti: 1 €
Deti do 6 rokov zdarma!
Permanentka na celé tri dni: dospelí 5 €, deti: 2 €
Predaj: Obecný úrad Klenovec
Na podujatí platia kultúrne poukazy!
Moderujú: Gabriela Tomajková, Marcela Čížová, Marianna Resutíková,
Michal Stejskal, Drahomír Daloš
Scenár, réžia: Jaroslava Lajgútová, Andrej Sýkora, Vladimír Petrinec, Jaroslav Piliarik, Jaroslav Zvara, Stanislava Zvarová
Dramaturgia: Stanislava Zvarová
Zmena programu vyhradená!