32. ročník Gemersko – malohontských folklórnych slávnosti – Zhodnotenie účasti Cechu bryndziarov na Klenoveckej rontouke

V dňoch 25. – 27. júna 2019 sa v Klenovci uskutočnil už 32. ročník gemersko-malohontských folklórnych slávností – Klenovecká rontouka. Organizátorom týchto krásnych folklórnych slávností bola obec Klenová, Osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a Národné osvetové stredisko. Počas týchto troch dní sa na námestí Karola Salvu, v Kultúrnom dome a na Dvoroch odohrávali veľmi krásne a bohaté kultúrne podujatia s celou radou našich i zahraničných účinkujúcich ( najmä z Maďarska a Austrálie). Krásna hudba, spev, tanec a dobrá nálada prevládala v celej obci. V rámci kultúrneho programu boli aj služby božie, historický sprievod, súťaž o naj harovec, škola tancov, množstvo súborov a ľudová veselica. Popri tom v celej obci bolo veľa stánkov s ľudovými remeslami a bohaté stánky na občerstvenie.

V tomto roku po prvý krát sa týchto slávností zúčastnil aj Cech bryndziarov a to najmä z dôvodu obnovenia dávnych tradícii výroby Klenoveckého syrca, o ktorom je písané už v r. 1857 ako o syre, ktorý preslávil Klenovec a ktorý sa vyvážal i do zahraničia. Tento syr sa vyrábal z ovčieho mlieka, mal tvar bochníka s ornamentikou. Bol to však syr polotvrdý s kôrou, ktorého doba zrenia bola asi 1 mesiac. Ďalším dôvodom bolo oživiť takéto ľudové slávnosti aj o ovčiarske tradície a ovčie výrobky – syry i mäso.

Cech bryndziarov zastupovala najmä spoločnosť NIKA, s.r.o. Považská Bystrica s jej riaditeľom a zároveň aj predsedom Cechu Ing. Jánom Kerestešom, Bryndziareň Brysyrt s jej predstaviteľom Ľubošom Manicom a odborným poradcom Ing. Karolom Herianom, CSc. Cech bryndziarov mal na týchto oslavách svoj veľký stánok, kde sa predávali mliečne výrobky, ale aj predávali výborné ovčie pečené klobásky, baraní guláš, ale aj tradičné bryndzové halušky.

V rámci programu Klenoveckej rontouky Cech bryndziarov zorganizoval aj prvý ročník súťaže o najlepší Klenovecký syrec, a taktiež súťaž o najlepší baraní guláš a súťaž v pití žinčice. Do súťaže o najlepší Klenovecký syrec priniesli 5 salašov z okolia 8 vyrobených ovčích syrov. Po komisionálnom anonymnom hodnotení, ktoré pripravil Ing. K. Herian, ako najlepší bol vyhodnotený syr zo salaša Hoľa, potom syr zo salaša Laz a ako tretí bol syr zo salaša Roztočný potok. Všetky syry boli zaujímavé tvarom i ornamentikou. Z dôvodu krátkeho času však neboli dostatočne vyzreté.

V súťaži vo varení baranieho guláša sa na 1. Mieste umiestnili členovia súboru Blcherovci, druhí boli maďarskí kolegovia zo súboru Ipoly a tretí boli zo súboru Vepor. Všetci však spravili vynikajúci guláš, ktorý chutil nielen porote. Nakoniec Cech bryndziarov zorganizoval aj súťaž v pití ovčej žinčice. Tejto súťaže sa zúčastnilo 10 dobrovoľníkov, ktorí mali vypiť liter žinčice čo najrýchlejšie. Prvý bol Eduard Alexa, druhý bol člen austrálskeho súboru Emil Dubovský a tretí bol Robo Vavrek. Každý súťažiaci dostal keramický džbán za odmenu.

Všetci účastníci súťaží dostali od predsedu Cechu bryndziarov Ing. Jána Keresteša pri oficiálnom zhodnotení na amfiteátri ďakovné listy, prví traja dostali krásne diplomy a absolútni víťazi aj krásne poháre.

Celkovo sme ako účastníci týchto krásnych folklórnych slávností hodnotili celý priebeh ako veľmi dobrý a úspešný. Myslíme si, že sa nám aj takýmito podujatiami postupne podarí obnoviť slávnu tradíciu Klenoveckého syrca i rozvoja ovčiarstva v tomto okolí. Dôležité je najmä to, že samotní predstavitelia obce Klenovec prejavili záujem o takéto aktivity a sú nám veľmi nápomocní, za čo im úprimne ďakujeme.

Takéto krásne ľudové folklórne slávnosti, na ktorých sa zúčastnilo niekoľko tisíc návštevníkov majú však veľký aj spoločenský význam. Stretlo sa tu veľa významných osobností, odborníkov i spoločenských organizácii a to všetko napomáha rozvoju samotnej obce i celého vidieka vrátane rozvoja kultúry i dávnych tradícii vrátane ovčiarstva.

Cech bryndziarov, Ing. Ján Keresteš