„Očarení pohľadom“ na PUĽSe počas Klenovskej rontouky

V sobotu 26. júna o desiatej hodine večer ste mohli na Klenovskej rontouke vidieť neskutočne pútavé výstúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru z Prešova. PUĽS, ako sa tento súbor v skratke nazýva, prezentuje v prvom rade tradície Rusínov žijúcich na Východnom Slovensku, ale aj folklór ďaľších regiónov Slovenska.

Klenovský amfiteáter ožil spevom, tancom a hudbou tohto umeleckého súboru. Ich scénické prevedenie bolo pastvou pre oči a ich hudba spôsobovala zimomriavky množstvu návštevníkov. Ako nám povedala aj pani riaditeľka Gemersko-malohotského osvetového strediska, ktorá bola pri výbere tohto folklorného súboru, práve zimomriavky ju aj ostatných presvedčili a rozhodli sa tak vybrať PUĽS na tohtoročnú Klenovskú rontouku.

PUĽS má za sebou už množstvo vystúpení za ich 55 ročné pôsobenie na folklórnej scéne. Vyrástli tu významné osobnosti slovenského folklóru ako napríklad choreografka Melánia Nemcová, speváci Jozef Príhoda, Mária Mačošková, ale i tanečníci Jozef Semjan, Michal Bábela či Klára Ľaššová.

Umelci PUĽSu už vystupovali doma i v zahraničí, v Anglicku, Bulharsku, Dánsku, Francúzsku, Holandsku, Juhoslávii, Kanade, Nórsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Tunise, USA a v krajinách bývalého ZSSR. Ich vystúpenie sa aj v cudzine určite veľmi páčilo. Tak ako očarilo aj nás. Boli sme doslova „očarení pohľadom“ na vystúpení tohto hudobného divadla.

Veronika Rybárová v rámci Mediálneho dvora študentov FMK UCM Klenovskej rontouky

Foto: Tomáš Farkaš